Română

Zona Bariera

Braila , Romania
vis a vis de fosta scoala nr. 3, Braila, Romania