Statie I.C. Bratianu I.C. Bratianu , Romania

necunoscuta, I.C. Bratianu, Romania