Statie Pestisani Pestisani , Romania

necunoscuta, Pestisani, Romania