Statie Sarichioi Sarichioi , Romania

necunoscuta, Sarichioi, Romania