Autogara Campina - Autogara Com Campina , Romania

Str. Petrolistului nr.2, Campina, Romania
office@autogaracom.ro

Plecări din Autogara Campina - Autogara Com

Ora Către
00:00 Valea Doftanei
Provita de Sus
Plopeni
Cornu de Jos
04:30 Plopeni
04:50 Plopeni
05:10 Plopeni
05:30 Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
05:40 Provita de Sus
05:45 Breaza
05:50 Plopeni
Banesti
06:00 Ploiesti
Breaza
Plopeni
06:10 Breaza
Plopeni
06:15 Adunati
06:20 Breaza
Sinaia
06:25 Provita de Sus
06:30 Valea Doftanei
Brebu
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Tintea
Baicoi
06:40 Plopeni
06:45 Breaza
Cornu de Jos
06:55 Talea
07:00 Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
07:10 Breaza
07:15 Provita de Sus
Tintea
07:20 Breaza
Plopeni
07:30 Bucuresti Constanta Mangalia
Sotrile
Brebu
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
07:35 Baicoi
07:40 Breaza
Plopeni
07:45 Valea Doftanei
Brebu
Telega
Provita de Sus
Adunati
07:50 Breaza
08:00 Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
08:15 Tintea
08:20 Breaza
Sinaia
Plopeni
08:30 Brebu
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
08:40 Breaza
Plopeni
Baicoi
08:55 Talea
09:00 Brebu
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
09:15 Breaza
Tintea
09:20 Plopeni
09:30 Valea Doftanei
Brebu
Telega
Provita de Sus
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
09:40 Plopeni
09:45 Breaza
10:00 Sotrile
Brebu
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
10:15 Bucuresti
Breaza
Tintea
10:20 Sinaia
Plopeni
10:30 Valea Doftanei
Telega
Provita de Sus
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
10:40 Plopeni
10:45 Breaza
10:55 Talea
11:00 Brebu
Adunati
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
11:15 Breaza
Tintea
11:20 Plopeni
11:30 Brebu
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
Banesti Floresti Calinesti Filipestii De Padure Ditesti Moreni Schela Mare Gura Ocnitei Razvad Targoviste
11:40 Plopeni
11:45 Valea Doftanei
Provita de Sus
Breaza
12:00 Sotrile
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
12:15 Bucuresti
Breaza
Tintea
12:20 Sinaia
Plopeni
12:30 Brebu
Telega
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
12:40 Plopeni
12:45 Valea Doftanei
Provita de Sus
Breaza
13:00 Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
13:15 Sotrile
Brebu
Telega
Provita de Sus
Breaza
Talea
Tintea
13:20 Plopeni
13:30 Valea Doftanei
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
13:40 Plopeni
13:45 Bucuresti
Breaza
14:00 Provita de Sus
Adunati
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
14:10 Brebu
Breaza
14:15 Sotrile
Tintea
14:20 Breaza
Sinaia
Plopeni
14:30 Bucuresti
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
14:40 Breaza
Plopeni
14:50 Breaza
15:00 Brebu
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
15:10 Breaza
15:15 Adunati
Talea
Tintea
15:20 Breaza
Plopeni
15:30 Sotrile
Brebu
Telega
Provita de Sus
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
15:40 Breaza
Plopeni
15:45 Valea Doftanei
Telega
15:50 Breaza
16:00 Bucuresti
Brebu
Provita de Sus
Adunati
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
16:10 Breaza
Tintea
16:15 Valea Doftanei
16:20 Telega
Breaza
Sinaia
Plopeni
16:30 Sotrile
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
16:40 Plopeni
16:45 Valea Doftanei
Brebu
Provita de Sus
Breaza
17:00 Adunati
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
17:10 Breaza
17:15 Brebu
Telega
Talea
Tintea
17:20 Breaza
Plopeni
17:30 Sotrile
Brebu
Provita de Sus
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
17:40 Plopeni
17:45 Breaza
18:00 Bucuresti
Brebu
Telega
Ploiesti
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
Banesti Floresti Calinesti Filipestii De Padure Ditesti Moreni Schela Mare Gura Ocnitei Razvad Targoviste
18:15 Breaza
Tintea
18:20 Sinaia
Plopeni
18:30 Sotrile
Valea Doftanei
Brebu
Telega
Provita de Sus
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
18:40 Plopeni
18:45 Breaza
19:00 Ploiesti
Breaza
Plopeni
Banesti
19:15 Brebu
Breaza
Talea
19:20 Plopeni
19:30 Valea Doftanei
Brebu
Telega
Provita de Sus
Ploiesti
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
Baicoi
19:40 Plopeni
19:45 Breaza
Tintea
20:00 Sotrile
Breaza
20:15 Brebu
Breaza
20:30 Valea Doftanei
Provita de Sus
Ploiesti
Banesti
20:40 Plopeni
20:45 Breaza
21:00 Brebu
Telega
Cornu de Jos
Banesti
21:15 Breaza
21:30 Ploiesti
22:00 Ploiesti
22:15 Breaza
23:30 Valea Doftanei
Brebu
Telega
Provita de Sus
Adunati
Breaza
Cornu de Jos
Banesti
23:40 Plopeni
23:45 Sotrile

Sosiri în Autogara Campina - Autogara Com

De la Ora
Valea Doftanei 00:00
Provita de Sus
Plopeni
Cornu de Jos
Banesti 00:15
Provita de Sus 05:25
Telega 05:50
Sotrile 06:00
Brebu
Plopeni
Adunati 06:02
Provita de Sus 06:05
Breaza
Cornu de Jos 06:10
Telega 06:15
Cornu de Jos
Banesti
Breaza 06:20
Plopeni
Tintea
Baicoi
Valea Doftanei 06:25
Brebu 06:30
Telega
Plopeni
Banesti
Ploiesti 06:35
Breaza
Talea
Plopeni 06:40
Cornu de Jos
Provita de Sus 06:45
Breaza 06:50
Tintea
Cornu de Jos 06:55
Valea Doftanei 07:00
Brebu
Breaza
Plopeni
Adunati 07:02
Ploiesti 07:05
Breaza 07:10
Sotrile 07:12
Cornu de Jos 07:15
Banesti
Breaza 07:20
Plopeni
Valea Doftanei 07:25
Baicoi
Brebu 07:30
Plopeni
Adunati 07:32
Ploiesti 07:35
Breaza
Telega 07:40
Plopeni
Brebu 07:45
Banesti
Provita de Sus 07:50
Breaza
Tintea
Cornu de Jos 07:55
Breaza 08:00
Plopeni
Ploiesti 08:05
Sinaia
Breaza 08:10
Banesti 08:15
Targoviste Razvad Gura Ocnitei Schela Mare Moreni Ditesti Filipestii De Padure Calinesti Floresti Banesti
Breaza 08:20
Plopeni
Cornu de Jos 08:25
Breaza 08:30
Baicoi
Ploiesti 08:35
Provita de Sus 08:40
Breaza
Plopeni
Brebu 08:45
Talea
Banesti
Breaza 08:50
Cornu de Jos 08:55
Bucuresti 09:00
Brebu
Telega
Plopeni
Ploiesti 09:05
Tintea
Valea Doftanei 09:10
Breaza
Adunati 09:12
Banesti 09:15
Provita de Sus 09:20
Breaza
Plopeni
Cornu de Jos 09:25
Brebu 09:30
Breaza
Sotrile 09:32
Ploiesti 09:35
Tintea
Plopeni 09:40
Cornu de Jos 09:45
Banesti
Breaza 09:50
Baicoi
Cornu de Jos 09:55
Plopeni 10:00
Ploiesti 10:05
Breaza
Sinaia
Banesti 10:15
Breaza 10:20
Plopeni
Brebu 10:30
Ploiesti 10:35
Breaza
Tintea
Valea Doftanei 10:40
Provita de Sus
Plopeni
Telega 10:45
Cornu de Jos
Talea
Banesti
Breaza 10:50
Cornu de Jos 10:55
Plopeni 11:00
Ploiesti 11:05
Breaza
Bucuresti 11:15
Banesti
Breaza 11:20
Plopeni
Sotrile 11:30
Ploiesti 11:35
Breaza
Tintea
Plopeni 11:40
Cornu de Jos 11:45
Banesti
Breaza 11:50
Cornu de Jos 11:55
Bucuresti 12:00
Valea Doftanei
Brebu
Plopeni
Ploiesti 12:05
Breaza
Sinaia
Banesti 12:15
Breaza 12:20
Plopeni
Brebu 12:30
Telega
Sotrile 12:32
Provita de Sus 12:35
Ploiesti
Breaza
Tintea
Plopeni 12:40
Bucuresti 12:45
Cornu de Jos
Talea
Banesti
Breaza 12:50
Baicoi
Provita de Sus 12:55
Cornu de Jos
Plopeni 13:00
Ploiesti 13:05
Breaza
Valea Doftanei 13:10
Banesti 13:15
Breaza 13:20
Plopeni
Brebu 13:30
Ploiesti 13:35
Breaza
Tintea
Plopeni 13:40
Telega 13:45
Banesti
Sotrile 13:47
Breaza 13:50
Baicoi
Cornu de Jos 13:55
Plopeni 14:00
Adunati 14:02
Ploiesti 14:05
Breaza
Sinaia
Bucuresti 14:15
Banesti
Provita de Sus 14:20
Breaza
Plopeni
Valea Doftanei 14:25
Provita de Sus
Cornu de Jos
Brebu 14:30
Telega
Sotrile 14:32
Ploiesti 14:35
Breaza
Tintea
Plopeni 14:40
Banesti 14:45
Breaza 14:50
Baicoi
Cornu de Jos 14:55
Bucuresti 15:00
Valea Doftanei
Breaza
Plopeni
Ploiesti 15:05
Talea
Breaza 15:10
Banesti 15:15
Provita de Sus 15:20
Breaza
Plopeni
Adunati 15:22
Cornu de Jos 15:25
Brebu 15:30
Breaza
Sotrile 15:32
Ploiesti 15:35
Breaza 15:40
Plopeni
Banesti 15:45
Breaza 15:50
Tintea
Baicoi
Cornu de Jos 15:55
Brebu 16:00
Breaza
Plopeni
Ploiesti 16:05
Sinaia
Valea Doftanei 16:10
Breaza
Banesti 16:15
Breaza 16:20
Plopeni
Cornu de Jos 16:25
Breaza 16:30
Adunati 16:32
Ploiesti 16:35
Breaza 16:40
Plopeni
Telega 16:45
Banesti
Sotrile 16:47
Breaza 16:50
Tintea
Baicoi
Cornu de Jos 16:55
Brebu 17:00
Breaza
Plopeni
Ploiesti 17:05
Talea
Provita de Sus 17:10
Breaza
Brebu 17:15
Banesti
Breaza 17:20
Plopeni
Cornu de Jos 17:25
Bucuresti 17:30
Telega
Targoviste Razvad Gura Ocnitei Schela Mare Moreni Ditesti Filipestii De Padure Calinesti Floresti Banesti
Provita de Sus 17:35
Ploiesti
Breaza
Plopeni 17:40
Brebu 17:45
Banesti
Sotrile 17:47
Breaza 17:50
Baicoi
Breaza 18:00
Plopeni
Ploiesti 18:05
Sinaia
Tintea
Valea Doftanei 18:10
Breaza
Banesti 18:15
Breaza 18:20
Plopeni
Cornu de Jos 18:25
Bucuresti 18:30
Valea Doftanei
Brebu
Telega
Ploiesti 18:35
Breaza
Plopeni 18:40
Banesti 18:45
Sotrile 18:47
Breaza 18:50
Tintea
Baicoi
Provita de Sus 18:55
Cornu de Jos
Brebu 19:00
Plopeni
Ploiesti 19:05
Breaza
Talea
Telega 19:15
Banesti
Breaza 19:20
Plopeni
Cornu de Jos 19:25
Brebu 19:30
Telega
Ploiesti 19:35
Breaza
Valea Doftanei 19:40
Plopeni
Bucuresti 19:45
Mangalia Constanta
Banesti
Provita de Sus 19:50
Breaza
Plopeni 20:00
Ploiesti 20:05
Breaza
Sinaia
Banesti 20:15
Breaza 20:20
Plopeni
Bucuresti 20:30
Brebu
Telega
Ploiesti 20:35
Breaza
Plopeni 20:40
Cornu de Jos
Breaza 20:50
Plopeni 21:00
Ploiesti 21:05
Breaza
Banesti 21:15
Plopeni 21:20
Sotrile 22:02
Adunati
Provita de Sus 22:05
Ploiesti
Banesti 22:15
Plopeni 22:20
Cornu de Jos 22:25
Brebu 22:30
Telega
Valea Doftanei 22:40